Søg

PERSONDATAPOLITIK

  1. Generelt

1.1 Denne politik om behandling af personoplysninger ("Persondatapolitik") beskriver, hvorledes Re-Sport ApS ("Re-Sport.dk", "os", "vores", "vi") indsamler og behandler oplysninger om dig.

 

1.2 Persondatapolitikken gælder for personoplysninger, som du afgiver til os, eller som vi indsamler via Re-sport’s Applikation og hjemmesiden, Re-sport.dk.

 

1.3 Formålet med denne privatlivspolitik er at overholde kravene i databeskyttelsesforordningen (GDPR) ved at forklare, hvilke personoplysninger vi indsamler i forbindelse ved anvendelse af Re-Sport.

 

1.3 Re-Sport er dataansvarlig for dine personoplysninger. Al henvendelse til Re-Sport kan ske via kontaktoplysningerne anført under pkt. 7.

  1. Hvilke personoplysninger indsamler vi, til hvilke formål og retsgrundlaget for behandlingen

2.1 Når du besøger hjemmesiden Re-sport.dk, indsamler vi automatisk oplysninger om dig og din brug af Hjemmesiden, fx om hvilken type browser du bruger, hvilke søgetermer du bruger på Hjemmesiden, din IP-adresse, herunder din netværks lokation, og informationer om din computer.

 

2.1.1 Formålet er at optimere brugeroplevelsen og Hjemmesidens funktion, samt foretage målrettet markedsføring, herunder retardering via Facebook og Google. Denne behandling af oplysninger er nødvendig for, at vi kan varetage vores interesser i at forbedre Hjemmesiden.

 

2.1.2 Retsgrundlaget for behandlingen er EU Persondataforordningens art 6, stk. 1, litra f.

 

2.2 Når du opretter en bruger på Re-Sport, bliver du bedt om at oplyse navn, telefonnummer, alder, e-mailadresse, postnummer og køn. Disse oplysninger gemmes for at kunne oprette dig som bruger og giver adgang til vores ydelser. Samtidig givet det den bedste brugeroplevelse på siden, hvor du har mulighed for at sælge produkter via Re-Sport i overensstemmelse med GDPR artikel 6, nr. 1(b), evt. GDPR artikel 9, stk. 2 (a), jf. artikel 6, nr. 1 (b).
2.2.1 Retsgrundlaget for behandlingen er EU Persondataforordningens art 6, stk. 1, litra b og f.

  1. Modtagere af personoplysninger

3.1 Oplysninger kan overlades til intern brug iform af brugere på siden samt eksterne samarbejdspartnere, der behandler oplysningerne på vores vegne. Vi anvender eksterne samarbejdspartnere til blandt andet teknisk drift og forbedringer af Hjemmesiden, målrettet markedsføring, herunder retardering. Disse virksomheder er databehandlere og er under vores instruks og behandler data, som vi er dataansvarlig for. Databehandlerne må ikke anvende oplysningerne til andet formål end opfyldelse af aftalen med os, og er underlagt fortrolighed om disse.

 

3.1.1 To af disse databehandlere, Google Analytics v/Google LLC. Og Facebook Inc. er etableret i USA.

 

3.1.2 Derudover anvender vi en række samarbejdspartnere til håndtering af vores services såsom betalings- og fragtservice, der gør det nødvendigt at dele oplysninger.

 

3.2 Vi videregiver udelukkende dine personoplysninger, når det er nødvendigt for at levere selskabets ydelser til dig eller hvis det følger af en retlig forpligtelse, som påhviler os som dataanavarlig.

3.2.1 Vores videregivelse af dine personoplysninger overholder de fornødne garantier i overensstemmelse med GDPR artikel 46 (1) (c), idet Selskabet har indgået en aftale for overførelse af personoplysninger med afsæt EU Kommissionens standardbestemmelser om beskyttelse af personoplysninger. Samtidig har Selskabet vurderet, at modtagerlandet, under hensyntagen til personoplysningernes type, behandlings karakter, omfang, sammenhæng og formål samt risiciene af varierende sandsynlighed og alvor for fysiske personers rettigheder og frihedsrettigheder, opfylder kravene i GDPR.

3.2 Forbehold for andre hjemmesider

3.2.1 Vi kan linke og markedsføre andre hjemmesider via Re-Sport. Hvis du følger links til ander hjemmesider, gør vi dig opmærksom på, at du i den forbindelse kommer ind på hjemmesider, som vi ikke har indflydelse på, og ikke omfatte af denne GDPR politik.

 

 

  1. Dine rettigheder

4.1 Med henblik på at skabe åbenhed omkring behandlingen af dine oplysninger skal vi, som dataansvarlig, oplyse dig om dine rettigheder.

 

4.2 Indsigtsretten

 

4.2.1 Du er til enhver tid berettiget til at anmode os om oplysning om blandt andet, hvilke oplysninger vi har registreret om dig, hvilket formål registreringen tjener, hvilke kategorier af personoplysninger og modtagere af oplysninger der evt. måtte være, samt oplysning om hvorfra oplysningerne stammer.

 

4.2.2 Du har ret til at få udleveret en kopi af de personoplysninger, som vi behandler om dig. Hvis du ønsker en kopi af dine personoplysninger, skal du sende en skriftlig anmodning til info@re-sport.dk. Du kan blive bedt om at dokumentere, at du er den du giver dig ud for at være.

 

4.3 Retten til berigtigelse

 

4.3.1 Du har ret til at få urigtige personoplysninger om dig selv berigtiget af os. Såfremt du bliver opmærksom på, at der er fejl i de oplysninger, som vi har registreret om dig, opfordres du til at rette skriftlig henvendelse til os, så oplysningerne kan blive korrigeret.

 

4.4 Retten til sletning

 

4.4.1 I visse tilfælde har du ret til at få alle eller visse af dine personoplysninger slettet af os, fx hvis du tilbagekalder dit samtykke, og vi ikke har et andet retsgrundlag for at fortsætte behandlingen. I det omfang en fortsat behandling af dine oplysninger er nødvendig, fx for at vi kan overholde vores retlige forpligtelser, eller for at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, er vi ikke forpligtede til at slette dine personoplysninger.

 

4.5 Retten til at begrænse behandlingen til opbevaring

 

4.5.1 Du har i visse tilfælde ret til at få begrænset behandlingen af dine personoplysninger til kun at bestå af opbevaring, fx hvis du mener, at de oplysninger, vi behandler om dig, ikke er korrekte.

 

4.6 Retten til dataportabilitet

 

4.6.1 Du har i visse tilfælde ret til at få personoplysninger, som du selv har givet os, udleveret i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbar format og har ret til at overføre disse oplysninger til en anden dataansvarlig.

 

4.7 Retten til indsigelse

 

4.7.1 Du har til enhver tid ret til at gøre indsigelse mod vores behandling af dine personoplysninger, med henblik på direkte markedsføring, herunder den profilering der foretages for at kunne målrette vores direkte markedsføring.

 

4.7.2 Du har endvidere til enhver tid ret til af grunde, der vedrører din personlige situation, at gøre indsigelse mod den behandling af dine personoplysninger, som vi foretager på grundlag af vores legitime interesser jfr. pkt. 2.1 og 2.3.

 

4.8 Retten til at tilbagekalde samtykke

 

4.8.1 Du har til enhver tid ret til at tilbagekalde et samtykke, du har givet os til en given behandling af personoplysninger.

 

Vær opmærksom på, at der efter bekræftelse på sletning af samtykke kan gå op til 24 timer før det er effektueret i alle systemer.

 

4.9 Ændring i kontaktoplysninger

 

4.9.1 Du kan til en hver tid ændre dine personoplysninger på vores site. Dette gøres under din egen profil på platformen.

 

  1. Sletning af persondata

5.1 Oplysninger indsamlet om din brug af Hjemmesiden jfr. pkt. 2.1. opbevareres så længe du har en aktiv bruger eller ved skriftlig afmelding til mailadressen info@re-sport.dk.

 

 

  1. Sikkerhed

6.1 Vi har gennemført passende tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger mod, at personoplysninger hændeligt eller ulovligt tilintetgøres, fortabes, ændres eller forringes samt mod, at de kommer til uvedkommendes kendskab eller misbruges.

 

6.2 Kun medarbejdere, der har et reelt behov for at få adgang til dine personoplysninger for at udføre deres arbejde, har adgang til disse.

  1. Dataansvarlig og kontaktoplysninger

7.1 Re-Sport er dataansvarlig for de persondata, som indsamles via Hjemmesiden og Appen.

 

7.2 Hvis du har spørgsmål eller bemærkninger til denne Persondatapolitik eller ønsker du at gøre brug af en eller flere af dine rettigheder beskrevet i pkt.4, kan du kontakte Re-Sport på:

 

Re-Sport ApS
CVR nr.: 41772670

St. St. Blichers Gade 28,1

8000 Aarhus C

Tlf. nr.: 26 33 42 65

E-mail: info@re-sport.dk

  1. Ændringer i persondatapolitikken

8.1 Denne politik kan ændres fra tid til anden, og vi opfordrer derfor til, at brugerne gennemgår den løbende.

  1. Versioner

9.1 Dette er version 2 af Re-Sports’ persondatapolitik, dateret den 25/3/2022.